28/09/2014

Chương trình khuyến mãi từ nhà hàng Red House

RED HOUSE NHẬN TỔ CHỨC TIỆC: LIÊN HOAN, SINH NHẬT, BÁO HỶ, CÔNG TY, VÀ CÁC LOẠI TIỆC KHÁC.
Chương trình áp dụng từ ngày 1/9/2014 đến 30/12/2014.
 
Click vào hình để xem ảnh lớn hơn
 
 
 Happy Women’s Day chương trình áp dụng từ ngày 20/9 – đến 20/10/2014.
 
Click vào hình để xem ảnh lớn hơn