23/04/2014

Ưu đãi từ Noir

 

  • Tích luỹ 20 điểm - Giảm 5% cho sẳn phẩm nguyên giá.
  • Tích luỹ 100 điểm - 249 điểm - Giảm 10% cho sẳn phẩm nguyên giá.
  • Tích luỹ từ 250 điểm - Giảm 15% cho sẳn phẩm nguyên giá.
*Điểm tích luỹ chỉ có giá trị trong 1 năm (100.000đ/1 điểm).