Gift Pass

Gift Pass

Sodexo Gift Pass - Công cụ thu hút hiệu quả cho các chương trình:

Tặng thưởng nhân viên:
• Quà tặng dịp Lễ, Tết
• Ngày kỷ niệm công ty
• Chính sách bồi thường

Động viên & khen thưởng: 
• Thi đua đạt năng suất
• Khen thưởng nhân viên xuất sắc

Tặng thưởng doanh nghiệp:
• Khuyến mãi, đại lý & kênh phân phối