07/07/2014

Chương trình Thứ 4 vui vẻ cùng Noir

Chương trình Thứ 4 vui vẻ cùng Noir
 
 
Áp dụng trong 3 ngày thứ 4 (9/7,16/7,23/7)
 
Giảm 20% cho sản phẩm thứ 1
Giảm 25% cho sản phẩm thứ 2
Giảm 30% cho sản phẩm thứ 3
 
* Áp dung cho sản phẩm nguyên giá và sản phẩm giảm 20%
* Sản phẩm thứ 2 trở đi có giá thấp hơn sản phẩm thứ 1
 
Áp dụng tại các trung tâm:
TPHCM:
Parkson Cantavil | Parkson Flemington | Parkson Paragon