15/04/2014

Cơ hội trở thành Khách hàng Vip của Ninh Khương!

Duy nhất trong tháng 04/2014, tích lũy nhanh trở thành khách hàng VIP và đồng hành cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Từ 01/04 – 30/04/2014, Quý khách có cơ hội tăng gấp ba lần số điểm tích lũy khi mua sắm tại Ninh Khương, khả năng tích lũy nhanh và trở thành thành viên VIP trên toàn hệ thống!

Tổng doanh số tích lũy

Tổng điểm quy đổi

Cấp độ VIP

2.000.000 vnđ

  6.000.000 điểm

VIP 5

3.000.000 vnd

12.000.000 điểm

VIP 10

4.000.000 vnđ

18.000.000 điểm

VIP 15

 

  • Đối với Khách hàng đã đạt cấp độ VIP 5 sẽ được nâng lên VIP 10 sau khi tích lũy 1.000.000 vnđ doanh số
  • Đối với Khách hàng đã đạt cấp độ VIP 10, sẽ được nâng lên VIP 15 sau khi tích lũy 1.000.000vnđ doanh số.

Áp dụng với Khách hàng VIP đã tích lũy được 5.000.000 điểm tại thời điểm 31/03/2014.

 

Chương trình không áp dụng cùng Cấp độ VIP sẽ được cập nhật từ 01/05/2014.

Điều kiện áp dụng:

1.  Chương trình áp dụng cho Quý khách hàng mua lẻ có lưu thông tin cá nhân tại Ninh Khương

-       VIP5 : Giảm giá 5% với Quý khách tích lũy doanh thu tại Ninh Khương đến 6.000.000 điểm trong 1 năm.

-       VIP10 : Giảm giá 10% với Quý Khách tích lũy doanh thu tại Ninh Khương đến 12.000.000 điểm trong 1 năm.

-       VIP15: Giảm giá 15% với Quý Khách tích lũy doanh thu tại Ninh Khương đến 18.000.000 điểm trong 1 năm.

2.  Doanh số được tích lũy chỉ có giá trị trong một (01) năm (từ 01/01 đến 31/12).

3.  Thẻ không phát sinh doanh số trong hai (02) năm liền sẽ bị khóa. Sau khi khóa một (1) năm, nếu khách hàng vẫn không có nhu cầu kích hoạt lại thì mã thẻ sẽ bị hủy vĩnh viễn.