21/08/2014

Ninh Khương - Tuần lễ đồng giá

TUẦN LỄ ĐỒNG GIÁ

 

Thời gian từ ngày 23/08 đến ngày 03/09/2014.

1. Giai Đoạn 1: 23/8 - 31/8
- Với hóa đơn 1,000,000 Đ - Tặng 1 món quà
- Với hóa đơn từ 1,500,000 Đ trở lên - Tặng 2 món quà 
 

2. Giai đoạn 2: 1/9 - 3/9 
- Giảm 5% tất cả sản phẩm
- Giảm 10% với hóa đơn 3,000,000 Đ
- Giảm 15% với hóa đơn 5,000,000 Đ

Các hóa đơn trên không áp dụng hàng sale và hàng đồng giá.

Địa điểm áp dụng Phiếu vui lòng tham khảo tại đây