12/06/2014

Redhouse giảm giá 30%

Redhouse giảm giá 30% cho những món ăn bên dưới cho riêng khách hàng sử dụng Phiếu Sodexo từ ngày 11/6/2014.