01/01/2014

tiNiWorld ưu đãi đặc biệt 20% giá vé vào cổng

 
tiNiWorld ưu đãi đặc biệt 20% giá vé vào cổng cho khách hàng thanh toán bằng Sodexo Gift Pass.
Thời gian từ 27/12/2013 đến hết ngày 27/01/2014.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: (08) 38 125 800